HEADER

ZARZĄD KLUBU

 • KALIŃSKI RYSZARD             –  Prezes
 • RUDNICKI PIOTR                  –  Wiceprezes
 • KACZOROWSKI BERNARD  – Wiceprezes ds. sportowych

KOMISJA REWIZYJNA

 • LEWANDOWSKI MICHAŁ   –  Przewodniczący
 • LIBISZOWSKI JAN
 • WALCZAK ŁUKASZ

SĄD KOLEŻEŃSKI

 • MORAWSKI BOGDAN
 • GAŁŁA ANDRZEJ
 • HUNGER RYSZARD

BIURO KLUBU

 • RUDNICKI PIOTR         – Dyrektor MKT
 • KUSTRA AGNIESZKA – Kierownik biura